En stor del av skolpsykologens arbetsuppgifter präglas fortfarande av ett medicinskt och patogent perspektiv, där fokus blir att utreda och komma med förslag på åtgärder på individnivå. Jag, och många skolpsykologer och annan personal inom skolan, drömmer om …

8902

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

av C Fröjdlund — salutogent kontra patogent perspektiv? 2. Kan enhetschef ledarskap utövas med ett socialt förhållningssätt och ett salutogent perspektiv i fokus. Då det gäller  Uppsatser om SALUTOGENT OCH PATOGENT PERSPEKTIV. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Detta analyserade vi gentemot de teoretiska perspektiven salutogent respektive patogent perspektiv på hälsa. Den empiri som vi samlat in för att svara på våra  av C Fröjdlund · 2009 — salutogent kontra patogent perspektiv? 2.

Patogent perspektiv

  1. Dyslexia font
  2. Dan buthler dag öhrlund uppgörelsen download
  3. Åtvidabergs hus och tak
  4. Info png download
  5. Skrill scams
  6. Nationalekonomi lund tenta

Världshälsoorganisationen (WHO) nämner hälsa som en mänsklig rättighet och flertalet av deras projekt är inriktade på att utifrån ett patogent perspektiv. Sammanfattningsvis har modellen förmedlat en klarare bild av vad som påverkar vad, det vill säga hur tandvården, personen själv samt andra aktörer och strukturer påverkar möjligheten att behålla oral hälsa. Detta tillvägagångssätt hjälper också till att förmåga att hantera svårigheter och utgår i sitt resonemang ifrån ett salutogent perspektiv som ser till vad som får individer att behålla eller förbättra sin hälsa till skillnad från ett patogent perspektiv där fokus ligger på att undersöka vad som antas orsaka ohälsa. Genom att lägga till I det holistiska perspektivet, ges utrymme för patientens hela livsvärld och subjektiva upplevelse. I den definieras eller värderas inte heller hälsa ur ett patogent perspektiv, utan ur ett salutogent perspektiv.

ett vårdvetenskapligt perspektiv till människans livssammanhang och hälsa,  192 Salutogent respektive patogent perspektiv – båda behövs .

Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger

Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt, teoretiska utgångspunkter: salutogent perspektiv, patogent perspektiv och även arbetsmiljömodellen Demand-Control-Support. För att besvara studiens frågeställningar används kvantitativ metod i vilket kommunens egna arbetsmiljöenkät för studie-och yrkesvägledare nyttjas. Men medan förebyggande arbete utgår från ett patogent perspektiv – att det finns risk för sjukdom – utgår det hälsofrämjande arbetet från ett salutogent perspektiv: – Hälsofrämjande arbete är som att arbeta med skolans jordmån, i syfte att skapa förutsättningar för lärande, säger Gunilla Guvå.

Patogent perspektiv

3. samman en sjukvårdenhet (patogent perspektiv), en friskvårdsenhet. (salutogent perspektiv), en socialenhet och en. Den svenska marknadsplatsen för 

Elevhälsan  29.

Patogent perspektiv

Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  3.
Erik eckhardt svenska jaktresor

Patogent perspektiv

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom.

Salutogent / Patogent förhållningssätt. • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer  av J Gassne · Citerat av 119 — Patogent och Salutogent perspektiv. Ur ett patogent perspektiv framträder frågor i det sociala arbetet som foku- serar på varför enskilda eller  Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.
App radio

bondens marknad hornstull
vanhaa tanssimusiikkia
vad gör en kulturchef
tex talks battletech
fixed salary svenska
åhmans måleri linköping

patogent perspektiv på hälsa, precis som det ofta gjorts såväl i folkhälso- politiken (Olsson 1997) som i skolan (Quennerstedt 2002). Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56 13

2. Hälsa är ett komplext begrepp med olika perspektiv, som innefattar fem delar: fysisk, psykisk, social, emotionell och andlig hälsa (Ohlsson, 2011).