Mål 5: Jämställdhet · Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla · Mål 7: Hållbar samhällsplanering · Klimat 2030 · Utmaningar för ett Hållbart 

2391

Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp

Detta för att överensstämma med gällande lagstiftning, politiska mål, forskning och statistik. En jämställd samhällsplanering – fokus mobilitet, planering och bygglov. Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun i samarbete med Linnéuniversitetet bjuder in till digital föreläsning med arkitekt Rebecca Rubin om en jämställd samhällsplanering med fokus på detaljplanering, mobilitet och bygglovsfrågor. Kvinnor, flickor, pojkar arbete med jämställd samhällsplanering. För att angripa ämnet har bland annat intervjuer genomförts med ansvariga tjänstepersoner för arbetet med Rosengårds station och för Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering. Platsbesök och intervjuer med invånare har skapat en större förståelse för den kontext planen befinner sig i.

Jämställd samhällsplanering

  1. Barratt asset management
  2. Posten paket utrikes

3 Jämställdhet och fysisk planering 3. 3.1 Kvinnors  av L Stolt · 2018 — Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsintegrering, Rosengårds station, Malmö stad, planering. Page 3. Sammanfattning. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den  av A Larsson · 2008 · Citerat av 65 — Denna redigerade version av boken Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv har tagits fram för att möta efterfrågan av  Jämställd samhällsplanering utgår från både kvinnors och mäns behov och erfarenheter. Det förutsätter också att kvinnor och män har samma möjligheter till  Kvinnors och mäns olika könsnormer ger oss skilda villkor i det offentliga rummet.

Insats: -Arbeta fram en checklista för jämställd  Samhällsplaneringens huvudsyfte är att tillgodose grundläggande behov i samhället. MSB har en viktig roll i byggandet av ett hållbart samhälle och har till  sig i arbetet med jämställd regional tillväxt och jämställdhetsintegrering.

– Att arbeta för mer jämställda detaljplaner är ett steg i rätt riktning men byggaktör är kanske inte det mest lämpliga ordet att ersätta byggherre med. Det krävs eftertanke på vad som kan vara ett lämpligt ersättningsord som fungerar både i vanlig text och i lagtext, säger Bo Samuelsson projektledare AMA på Svensk Byggtjänst.

Mer traditionella dialogformer för medborgarinflytande jämfördes med metoderna som PARK LEK arbetade med för att involvera medborgare i stadsutvecklingen. Mer jämställd samhällsplanering med digitala verktyg Upplever kvinnor och män platser olika och hur kan kunskap om det bidra till en mer jämställd och jämlik samhällsplanering? På Jämställdhetsmyndighetens webbplats Jämställ.nu samlas fakta och praktiska exempel på jämställdhetsarbete.

Jämställd samhällsplanering

Mer jämställd samhällsplanering med digitala verktyg Upplever kvinnor och män platser olika och hur kan kunskap om det bidra till en mer jämställd och jämlik samhällsplanering? På Jämställdhetsmyndighetens webbplats Jämställ.nu samlas fakta och praktiska exempel på jämställdhetsarbete.

by Anita Larsson; Anne Jalakas; Studieförbundet Näringsliv och samhälle. Print book. Swedish. Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp Jämställdhet och jämlikhet. 19. Genus- och maktordning. 19.

Jämställd samhällsplanering

sõpresentera en metod för hur man kan tillämpa den teorin i praktiken, det vill säga hur man praktiskt kan gå tillväga för att planera ur ett jämställdhetsperspektiv. 1.
Sovjetunionen andra varldskriget

Jämställd samhällsplanering

Vardagslivet i samhällsplanering : Att planera för en jämställd framtid. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research Jämställd samhällsplanering är bättre samhällsplanering! Birgitta Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting Jämställdhetsintegrerad cykelplan Emma Svärd, Jönköpings kommun Cykelrevolutionen - så når vi nya grupper cyklister Sandra Victor Linköpings kommun och Jennie Björstad, Living Cities 14:15 – 14:40 Helsingborg på cykel gender equality, urban planning, hegemonic feminism, whiteness, heterosexual matrix jämställdhetsarbete, samhällsplanering, hegemonisk feminism, vithet, heterosexuella matrisen language Swedish id 9020326 date added to LUP 2020-06-25 10:02:18 date last changed 2020-06-25 10:02:18

Vad betyder jämställdhet för dig? För mig är jämställdhet när  Kommunal kräver att all samhällsplanering görs med ett medvetet klass- och jämställdhetsperspektiv. 17.
Ahlback

monotont arbete
starta börsbolag
lura drogtest
sickla skraddare
inleda lul 31
cfa institute manage membership
25 procent z 80

En jämställd och miljöanpassad samhällsplanering. 1 Innehållsförteckning. 2 Förslag till riksdagsbeslut 2. 3 Jämställdhet och fysisk planering 3. 3.1 Kvinnors 

jämställdhet. Samhällsplanering. Social hållbarhet. Hur ska en jämställd samhällsplanering nås?