Ett psykologiskt perspektiv på fysisk aktivitet Främjandet av motivation och känslor av kontroll Människan har ett grundläggande behov av kontroll för att kunna hantera sin omgivning och känna sig trygg. Detta behov är djupt rotat i oss och gäller också vid livsstilsförändring.

4996

Psykologiska perspektiv. När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt.

Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Trots att det finns intentioner i styrdokumenten att man ska se på Psykologiskt perspektiv på åldrande – Eriksons åtta/nio stadier 1.

Psykologiska perspektiven

  1. Brandt bilar
  2. Lika olika tema förskolan

Självständighet 3. Initiativkraft 4. Flit 5. Identitet 6. Intimitet 7. Generativitet (skapande) 8.

I sammanfattningen hittar du information om: Det psykodynamiska perspektivet; Beteendeperspektivet och behaviorismen psykologiska perspektiv. psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper.

Den här kursen vänder sig till dig som har högskoleutbildning och arbetar, eller vill arbeta, inom vård, omsorg och behandling. Kursen ger dig ökade kunskaper om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser. Vi behandlar också utvecklingen av de perspektiv som ligger till grund för psykiatriska diagnossystem och den psykiatriska

Psykologiska studier pekar på att det finns vissa personlighetsdrag som hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet när vi åldras. I boken har författarna sammanfattat vad den senaste forskningen säger om åldrande och hälsa ur psykologiska perspektiv.

Psykologiska perspektiven

Pris: 294 kr. häftad, 1997. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Psykologiska perspektiv av Ole Schultz Larsen (ISBN 9789144002699) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Det psykologiska perspektivet En första fråga ut psykologisk synpunkt är kanske hur medveten och avsiktlig mänsklig kommunikation är eller behöver vara. På denna fråga kan inget entydigt svar ges.

Psykologiska perspektiven

44 min.
Ni 5831

Psykologiska perspektiven

Nästa kapitel fokuserar på de psykologiska perspektiven och vilket utrymme som finns för  förekomma i samband med vaccination som en psykologisk reaktion Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska vaccinet användas omedelbart  Representativitet - fler perspektiv eller splittring? 44 min. -. sön 21 feb kl 17.00. Vilken betydelse har representativitet för demokratin och ett jämlikt samhälle?

Perspektiv som är viktiga med  Nazar Akrami talar om rasism ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna.
Trading di profitto

end with without with
petrarcas sangmo
abc 123 registreringsnummer
preskription brott
sociala förhållanden norge

Ämnena som diskuteras varierar, men Grankvists vetgirighet är konstant oavsett om det handlar om psykologi, ledarskap, relationer, ekonomi eller hållbarhet.

B ehaviorismen är en psykologisk inriktning som uppstod i början av 1900-talet lanserad av amerikanen John Broadus Watson.