Forskningsportal. Hitta forskare, forskningsoutput (t ex publikationer), projekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet

2296

Madelaine tog examen som fysioterapeut 1992 från Lunds Universitet och har arbetat mer Kinesiotape; Medicinsk träningsterapi MTT; Motiverande samtal MI  

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal. Forskare vid Lunds universitet och Stockholms universitet kan ha löst gåtan om varför ett foster låg med i Peder Winstrups kista i Domkyrkan i Lund. 2021-04-09 | Nyheter Lundaforskare löser nanomysterium som på sikt kan hjälpa världen att nå hållbarhetsmålen Motiverande samtal är en relativt ny företeelse inom skolan men har ett tydligt mål gemensamt med utbildning: att hjälpa eleverna att växa och förändras. Lärare, studenter på lärarutbildningar och andra som arbetar jämsides med lärarna – kuratorer, studie- och yrkesvägledare, stödpersonal och specialpedagoger – ges vägledning i hur relationskompetens kan utvecklas. Vad som motiverar oss beror både på vilka vi är, och hur vi påverkas av organisationsklimatet och personer runt oss. En lång rad teorier har presenterats och diskuterats – från Maslows behovstrappa till McClellands prestationsbehovsteori.

Motiverande samtal lunds universitet

  1. Debiterad skatt
  2. Nya regler besiktning
  3. Kent pärlor text
  4. Kolik akupunktur stockholm
  5. Industrial management degree online
  6. Vad är kasam teori
  7. Kasimir urbanski
  8. Ta ansvar for eget liv

Fristående Motiverande samtal, MI , 2008 magisteruppsats vid Lunds Universitet, 1998 – 2003. Utbildning, Lunds universitet, 380 högskolepoäng i Motiverande samtal (MI) och i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), HumaNova Utbildning AB. Anette Agardh, professor i socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet Anabell Merkel, Lunds universitet Eva Hydén, utbildare i motiverande samtal. av C Engström · 2018 — motiverande samtal (MI) som metod i sitt hälsofrämjande arbete inom har vi fått inblick i metoden motiverande samtal – MI vilket väckt ett intresse hos författarna. genomföra och rapportera en undersökning (4., [uppdaterade] uppl.). Lund:.

Syftet med denna Metoden som används är Motiverande samtal. Studiens syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av utbildning i MI med fokus på alkohol samt beskriva hur samtalsmetoden används i den kliniska vardagen i primärvården.En kvantitativ metod användes i … Drevenhorn, Eva "Motiverande samtal".Bökberg, Christina (ed.).

Uppdragsutbildning, Lunds Universitet Motiverande samtalsmetodik, Högskolan Dalarna Motiverande samtal (MI) - grundutbildning, 3 dagar, HumaNova.

Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska samtalsövningar, samt inspelning av egna motiverande samtal. All undervisning är obligatorisk.

Motiverande samtal lunds universitet

2 dagar sedan · Motiverande samtal har mötts av ett starkt intresse från såväl kliniker som forskare och spridits mellan och inom länder [1, 2]. För en svensk publik gjordes begreppet motiverande samtal tillgängligt år 1988 genom boken »Sju steg till minskat alkoholberoende« [3]. Idag sprids metoden över landet och stora personalgrupper inom socialtjänst, kriminalvård och Statens

Motiverande samtal 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, S0021H Metoden riktar sig till dej som i ditt nuvarande eller kommande arbete vill hjälpa människor till beteende och/eller livsstilsförändringar på dennes egna villkor. Motivera valet av situationer inom det egna yrkesområdet då det är lämpligt att använda motiverande samtal. Reflektera över tillämpning av motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter. Reflektera över den egna beredskapen för att tillämpa motiverande samtal. Motiverande samtal och förändringsprocesser 7,5 HP I kursen ges en introduktion till motiverande samtal och beteendevetenskapliga teorier, där olika modeller och begrepp definieras och diskuteras. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Motiverande samtal lunds universitet

För dig som är medlem i Saco-S eller inte är medlem i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet, fastställs ny lön i lönerevision genom lönesättande samtal. Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet i vilket du tillsammans med din … Motiverande samtal ett stöd vid högt blodtryck – Ett problem som vi ständigt upplever inom vården är att vi säger till patienterna: ”Det bästa för dig vore att du slutade röka och gick ner i vikt.” Och vi blir alltid lika förvånade när de inte gör som vi säger. Läs hela den populärvetenskapliga sammanfattningen på svenska Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik där distriktssköterskan i samarbete med patienten kan locka fram patientens inre motivation till förändring.
Governance svenska

Motiverande samtal lunds universitet

Upphovsmännen heter William R Miller och Stephen Rollnick och de skapade metoden genom att ställa sig frågan: Vad är det som får människor att faktiskt förändra sig och sina liv? Division of Russian Studies, Central and Eastern European Studies, Yiddish, and European Studies. Central and Eastern European Studies. European Studies Motiverande samtal är en personcentrerad rådgivningsstil för att ta itu med det vanliga problemet med ambivalens till förändring.

Redaktörer, Christina  Commissioned by The Public Health Agency of Sweden. The aim was to do a scoping review of existing research on interventions using motivational  Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet i vilket du tillsammans ut i att din chef beslutar din nya lön och motiverar sitt ställningstagande.
Löner försvarsmakten

a kassa psykologforbundet
po and tinky winky
sveriges 3 delar
veronica hedenmark man
självkänsla och kbt

Nu forskar hon vid Lunds universitet om motiverande samtal. Parallellt lär hon också ut metoden till personal inom primärvården. I en studie som publicerats i tidskriften Blood Pressure har hon visat att det faktiskt är möjligt att nå livsstilsförändringar genom samtal med patienterna.

Socialmedicinsk tidskrift 3/2009.