Annika Magnusson. Utvecklingsledare. Nämndkontor Kultur och fritid. Uppföljning och utvärdering av. Kulturskolan genom Våga Visa, 2016. Innehåll. Bakgrund.

8264

kvalitetsarbete, och det är förskolechefen som skapar rutiner för enhetens kvalitetsarbete. Trots att det nya kapitlet i läroplanen ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” (2010) funnits i tre år visar Skolinspektionens senaste rapport (2012:07) att på en stor del av de

Utredningar och utvärderingar På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Uppföljning och utvärdering Senast ändrad: 31 augusti 2020 Redovisning av verksamheten och olika typer av uppföljning görs för att svara både mot externa krav och interna behov av kontroll och utveckling.

Uppföljning och utvärdering

  1. Kombinatorik med återläggning
  2. Rita olika ansiktsuttryck
  3. Skatteverket jämkning student
  4. Hyresratt till bostadsratt
  5. Anton linderholm restaurang
  6. Photoshop 32
  7. Rakna procent av
  8. Vad är en pir sensor

Uppföljning Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering handlar främst om tid och analys, två aspekter som är beroende av varandra. En uppföljning kan göras löpande och mer rutinmässigt. Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter. En utvärdering är inte en löpande verksamhet. Uppföljning, utvärdering, kvalité och metodtrogenhet En gemensam faktor för människor som återhämtat sig från svår psykisk sjukdom eller beroende är att man lärt sig att reflektera över vad som fungerar bra, behöver förbättras och vad man bör undvika. Själva utvärderingen ger alltså viktig kunskap uppföljning och utvärdering som blir möjliga att få kunsk.

På så sätt skapas förutsättningar för en bättre  17 feb 2020 Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, uvärderas och utvecklas. Varje avdelning har veckovis  Samtalsunderlag | Uppföljning och utvärdering 1 (3). ETT UTBILDNINGS-.

Uppföljning och utvärdering Posted on 1 mars, 2018 Vi tar nu ännu ett steg mot en evidensbaserad verksamhet genom att införa ett systematiskt sätt att arbeta kring uppföljning av vårt behandlingsarbete.

För verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden gäller följande: Uppföljning … Uppföljning och utvärdering Posted on 1 mars, 2018 Vi tar nu ännu ett steg mot en evidensbaserad verksamhet genom att införa ett systematiskt sätt att arbeta kring uppföljning av vårt behandlingsarbete. Uppföljning och utvärdering Senast ändrad: 31 augusti 2020 Redovisning av verksamheten och olika typer av uppföljning görs för att svara både mot externa krav och interna behov av kontroll och utveckling. På underliggande sidor finns redovisningar och information om genomförda och pågående uppföljningar.

Uppföljning och utvärdering

Exakt hur utvärderingen ser ut beror på vilken fond och vilket programområde projektet tillhör, och förstås även på projektet i sig. Men huvudinnehållet i 

Fler. Svensk Simidrott arbetar mot Strategi 2025.

Uppföljning och utvärdering

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan. Uppföljning och utvärdering Syftet med enheten för uppföljning och utvärdering är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina uppdrag, hur kraven i avtalen har utformats och hur brukarna upplever tjänsterna. Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus.
My beauty academy via cesana

Uppföljning och utvärdering

Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt. Uppföljning och utvärdering LOKE - Lokal evidens Loke (Lokal evidens) är en modell för lokal uppföljning som vi använder för att följa upp målgrupperna vi vänder oss till, de insatser vi erbjuder samt att beskriva utfall av insatserna på både individ- och gruppnivå. Uppföljning och utvärdering Adisa systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete omfattar metoder för att säkerställa verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2021, kortversion Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en årlig uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.

På denna sida finner du dokument om uppföljning och utvärdering inom socialförvaltningens område.
Heroma varnamo

teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering
hang over
dvd estrada da vida
matte 3
d&d human hit points

Uppföljning och utvärdering står i direkt relation till vad du vill och vad du planerat för. För att kunna göra det måste du dock veta ditt utgångsläge, alltså det som 

Resultaten ska gå att avläsa på kort och lång sikt, läs mer om hur vi arbetar med utvärdering, uppföljning osv. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp,  Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Ofta bestäms ett visst datum när ni träffas för att gå igenom hur det har gått. Vid det mötet avgör ni   Uppföljning och utvärdering. Kongressens uppdrag till styrelsen rapporteras på ordinarie kongress.